Piknik Charytatywny w Stawach Grojeckich 10 sierpnia

Piknik Charytatywny w Stawach Grojeckich 10 sierpnia Piątek, 9 sierpnia 2019 W sobotę 10 sierpnia od godziny 16 w Stawach Grojeckich przy budynku GOPS-u czekają atrakcje Pikniku Charytatywnego. Imprezie towarzyszyć będzie zbiórka publiczna na rzecz Barbary Warzechy, nauczycielki szkoły w Zaborzu i mieszkanki Rajska wracającej do zdrowia po ciężkiej chorobie.

Stawy Grojeckie, ul. Marii Radziwiłł - wyremontowana

Stawy Grojeckie, ul. Marii Radziwiłł - wyremontowana Piątek, 2 września 2016 Wykonano nową podbudowę i jezdnię asfaltobetonową na odcinku 365 metrów, utwardzono pobocza, wyremontowano zjazdy do posesji wraz z przepustami i oczyszczono rowy przydrożne. Roboty zostały odebrane 2 września.

Osada Stawy Grojeckie - Konsultacje Społeczne

Osada Stawy Grojeckie - Konsultacje Społeczne Poniedziałek, 17 sierpnia 2015

W związku z Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr IX/94/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Grojec, informuję, że w dniach od 21.08.2015r. do dnia 03.09.2015r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sołectwie Grojec. Przedmiotem konsultacji będzie wyrażenie woli mieszkańców sołectwa Grojec na wyłączenie jednostki niższego rzędu z sołectwa Grojec i utworzenie nowej jednostki pomocniczej sołectwa „Stawy Grojeckie” ...

Osada Stawy Grojeckie - Zebranie Wiejskie

Osada Stawy Grojeckie - Zebranie Wiejskie Wtorek, 19 lutego 2013

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Osadzie Stawy Grojeckie ...

Osada Stawy Grojeckie - Informacja dla mieszkańców dot. kanalizacji

Osada Stawy Grojeckie - Informacja dla mieszkańców dot. kanalizacji Poniedziałek, 3 grudnia 2012

Informujemy mieszkańców Osady Stawy Grojeckie, że Gminy Oświęcim zleciła opracownie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Osady Stawy Grojeckie w sołectwie Grojec Zakładowi Projektowo-Usługowegmi "IWRA" ...

Osada Stawy Grojeckie - Remont drogi łączącej Sołectwo Zaborze z Osadą Stawy Grojeckie

Osada Stawy Grojeckie - Remont drogi łączącej Sołectwo Zaborze z Osadą Stawy Grojeckie Środa, 28 listopada 2012

W połowie października bieżącego roku wykonano naprawę drogi „między stawami” łączącej ulicę Gościnną w Sołectwie Zaborze z ulicą Kolistą zlokalizowaną w Osadzie Stawy Grojeckie. Powyższa droga, oznaczona symbolem K 510 177, stanowi ważny szlak komunikacyjny dla okolicznych mieszkańców ...

Osada Stawy Grojeckie - Zebranie Wiejskie

Osada Stawy Grojeckie - Zebranie Wiejskie Czwartek, 9 lutego 2012

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Osadzie Stawy Grojeckie ...