Historia

Sołectwo Stawy Grojeckie jest częścią miejscowości Grojec. Powstało w 07 czerwca 2000 r., jako Osada Stawy Grojeckie, a od stycznia 2016 rok działa jako samodzielne sołectwo gminy Oświęcim.