Szkolenie dla organizacji pożytku publicznego

DATA I GODZINA
Piątek, 13 września 2019
godz. 16:00
MIEJSCE
Urząd Gminy Oświęcim

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego współpracujące z Gminą Oświęcim na szkolenie, którego tematem będzie przyznawanie dotacji w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szkolenie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, w sali nr 40.