Stawy Grojeckie, ul. Marii Radziwiłł - wyremontowana

Wykonano nową podbudowę i jezdnię asfaltobetonową na odcinku 365 metrów, utwardzono pobocza, wyremontowano zjazdy do posesji wraz z przepustami i oczyszczono rowy przydrożne. Roboty zostały odebrane 2 września.


Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą inwestycja miała być ukończona do końca lipca. Jednak likwidacja usterek i czasochłonne poprawki zajęły jeszcze niemal miesiąc.

- Odpływy, krzypopki, wszystko poprawione. Powyżej są młynówki - wyjaśnia gminny radny Jacek Mydlarz - cieki wodne doprowadzające wodę do stawów. Przy nieprzebranych rowach byle opad deszczu powodował podtopienia. A teraz ludzi nie będzie zalewać. I za to, mówię w imieniu mieszkańców Stawów Grojeckich, jesteśmy wdzięczni wójtowi i Radzie Gminy. Dziękuję też za dobrą robotę inspektorowi nadzoru, panu Szymonowi Wójcikowi i kierownikowi Wydziału Inwestycji, Piotrowi Krajowi.

Jako przewodniczący Osady, a obecnie sołtys o inwestycję zabiegał Wojciech Płonka. Starania o remont ulicy Marii Radziwiłł trwały od kilkunastu lat.