Osada Stawy Grojeckie - Informacja dla mieszkańców dot. kanalizacji

Informujemy mieszkańców Osady Stawy Grojeckie, że Gminy Oświęcim zleciła opracownie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Osady Stawy Grojeckie w sołectwie Grojec Zakładowi Projektowo-Usługowegmi "IWRA" ...

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców Osady Stawy Grojeckie

 

 

 

 

 

Informuje się mieszkańców Osady Stawy Grojeckie, że Gmina Oświęcim zleciła opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Osady Stawy Grojeckie w sołectwie Grojec Zakładowi Projektowo-Usługowemu „IWRA”, ul. Północna 24, 64-000 Kościan.

 

 

Pracownicy firmy będą dokonywać uzgadniania przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej z poszczególnymi mieszkańcami.

 

Przewidywany termin wykonania projektu – grudzień 2013 r.

 

Ponadto informuje się, że istnieje możliwość indywidualnego opracowania dokumentacji technicznej prywatnego przyłącza kanalizacyjnego od poszczególnej posesji do kolektora głównego.

 

 

Osobami do kontaktu są:

1. Pani Iwona Napierała-Piątkowska, ZP-U „IWRA”         -           tel.kom. 602 138 215

2. Pani Agata Grzebinoga, Urząd Gmina Oświęcim         -           tel. /33/ 844 95 33

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Oświęcim
                                                                                                          /-/ Małgorzata Grzywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi