Osada Stawy Grojeckie - Wygoda i bezpieczeństwo dla pieszych

W Stawach Grojeckich wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 948, na długości ponad 700 metrów powstały chodniki. To efekt dobrej współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z naszą gminą ...


 

W Stawach Grojeckich wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej 948, na długości ponad 700 metrów powstały chodniki. To efekt dobrej współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z naszą gminą.

 

Zadanie, które rozpoczęło się w maju ubiegłego roku kosztowało blisko 724 tys. zł. Po równo zrzuciły się na nie krakowski ZDW i gmina Oświęcim. Wykonano chodnik wraz z odwodnieniem na odcinku 759 mb, tj. od skrzyżowania z ul. Adolfin do skrzyżowania z ul. Zerwisko.

 

W odbiorze inwestycji w dniu 21 października uczestniczyli: Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa, kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UG Piotr Kraj, radny Jacek Mydlarz, przewodniczący Osady Stawy Grojeckie Wojciech Płonka oraz przedstawiciele wykonawcy. Po przedstawieniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych i geodezyjnych co do równości chodnika, oraz odpowiednich spadków cieku przykrawężnikowego dokonano odbioru zadania.

 

Jest to kolejna inicjatywa naszej gminy, gdzie przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie poprawie ulega bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej, jednej z najbardziej obciążonych ruchem kołowym w gminie Oświęcim – podkreśla wójt Małgorzata Grzywa.

 

Kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie gminy będzie przebudowa zatok autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Adolfin i ul. Zerwisko (po drugiej stronie zrealizowanego chodnika).

Na realizację tego zadania przekazano już plac budowy. Efekty będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku – zapewnia Piotr Kraj, kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Gmina Oświęcim podjęła kolejną inicjatywę dotyczącą budowy chodnika wzdłuż DW 948, tym razem na odcinku od GOPS-u do ul. Zerwisko. W tej sprawie toczą się rozmowy z ZDW w Krakowie. Zielone światło dała Rada Gminy Oświęcim przyjmując uchwałę umożliwiającą zawarcie porozumienia pomiędzy naszą gminą a Województwem Małopolskim na opracowanie projektu budowy chodnika na wspomnianym odcinku. Na ten cel (etap projektowy) zabezpieczono już środki finansowe.


 

 

Tagi

GALERIA