Zebranie wiejskie, 13 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 13 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Zebranie przyjęło propozycje, na co przeznaczyć środki sołeckie, które przedstawił sołtys Wojciech Płonka. Na projekt i wykonanie oświetlenia przeznaczono 30 tys. zł – chodzi o chodnik od ulicy Kolistej do budowanego aktualnie chodnika na tzw. Zerwisku, wzdłuż drogi wojewódzkiej. Na poprawę odwodnienia gminnych dróg zabezpieczono nieco ponad 17 tys., a na zagospodarowanie terenu przy budynku GOPS-u prawie 4,5 tys.

 

Ostatnie z wymienionych zadań wywołało pytanie: ile do tej pory kosztowała inwestycja w kompleks rekreacyjny? Sołtys Płonka poinformował, że na budowę górki saneczkowej, alejek i wszystkie inne prace "na tyłach" GOPS-u wydano od 2018 roku ok. 70 tys. zł ze środków sołeckich. Ulewne deszcze minionego lata sprawiły, że roboty się przedłużają.

 

Stawy Grojeckie są silnie związane z Grojcem – formalnie stanowią wciąż jedną miejscowość. Dlatego informując o działaniach gminy, wójt Mirosław Smolarek omówił przedsięwzięcia prowadzone w obu sołectwach, w tym inwestycje związane z grojecką szkołą. W toku są także formalności poprzedzające przejęcie przez gminę od prywatnych właścicieli gruntów pod ulicą Kamienną.

 

Ponadto do listopada potrwa postulowana od lat przez mieszkańców budowa chodnika na Zerwisku. Projekt kolejnego chodnika – od ulicy Marii Radziwiłł do krzyżówki z ulicą Kazimierza Jagiellończyka – jest gotowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina będzie zabiegać o współfinansowanie tego zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

W dyskusji mocno zabrzmiał problem spuszczania do rowu ścieków, które zatruwają powietrze i dobre stosunki właścicieli domów przy ulicy Marii Radziwiłł. Sołtys Płonka stwierdził, że zanieczyszczany rów leży na prywatnym terenie. Samorząd nie może więc rozwiązać tego sporu – muszą to zrobić sami mieszkańcy. Kolejne sprawy podniesione przez uczestników zebrania zostały zgłoszone we wnioskach. Dotyczą one zamontowania progów zwalniających na ulicy Marii Radziwiłł, oświetlenia odcinka tej drogi i przejęcia jej bocznych odnóg przez gminę, a także remontu odcinka ulicy Beskidzkiej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi