Budowa chodnika na ul. Beskidzkiej od ul. Zerwisko

Od 20 sierpień do 4 listopada 2021 r. będą trwały roboty drogowe obejmujące przebudowę DW 948 – ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 3+154 do km 3+454,61 – tj. na odcinku od ul. Zerwisko w kierunku Kęt.

Zakres robót:

  • poszerzenie pasa ruchu DW 948
  • przebudowa skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Zerwisko
  • budowa chodnika
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa kanału technologicznego
  • budowa oświetlenia ulicznego  

 

W trakcie realizacji zadania wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace potrwają do 4 listopada 2021 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy