Stawy Grojeckie: ul. Adolfin po remoncie

Remont ulicy Adolfin w Stawach Grojeckich zakończono w pierwszych dniach lipca. Poprawiono odwodnienie, a najbardziej zniszczony fragment ma nową nawierzchnię.

Wyremontowany został końcowy, ok. 140-metrowy odcinek. Wykonano na nim nową konstrukcję drogi, asfaltobetonową nawierzchnię i pobocza. Natomiast przy posesjach położonych bliżej ul. Beskidzkiej poprawiono odwodnienie (oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu i ułożenie koryt betonowych w przydrożnym rowie).

 

Remont ulicy Adolfin kosztował prawie 70 tys. zł. Zakres robót poszerzono już w trakcie realizacji tego zadania - betonowe koryta w odwadniającym rowie ułożono na odcinku dłuższym, niż to pierwotnie planowano. Protokół odbioru robót podpisali 20 lipca wójt Mirosław Smolarek i radny Jacek Mydlarz.

Tagi

GALERIA