Inwestycje w Stawach Grojeckich

Ulica Bagienna i fragment ulicy Marii Radziwiłł zostały wyremontowane w sierpniu. Odbiór związanych z tym robót miał miejsce 11 września.

Zakres prac objął wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz pobocza. Wyremontowano ponad dwieście metrów ulicy Bagiennej i stykający się z nią odcinek ulicy Marii Radziwiłł. Przy okazji odbioru inwestycji radny Jacek Mydlarz podziękował wójtowi Mirosławowi Smolarkowi i wykonawcy w imieniu mieszkańców, sołtysa i swoim.


Modernizacja odcinka ulicy Marii Radziwiłł kosztowała prawie 119 tys. zł, a ulicy Bagiennej niemal 150 tys. zł. Do tego drugiego przedsięwzięcia Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych w kwocie 70 tys. zł.

GALERIA